Czym jest ogłoszenie bankructwa?

Ogłoszenie bankructwa to proces prawny, w wyniku którego sąd ustanawia upadłość osoby fizycznej lub osoby prawnej. Upadłość oznacza, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. Wymogi do ogłoszenia bankructwa Aby ogłosić upadłość, dłużnik musi spełnić następujące wymogi: Dlaczego się to robi? Ogłoszenie bankructwa może być dla dłużnika korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy … Dowiedz się więcej

Formy zatrudniania pracowników

W Polsce wyróżnia się dwie podstawowe formy zatrudniania pracowników: Stosunek pracy Stosunek pracy to stosunek prawny, który powstaje między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika w zamian za wykonywanie przez pracownika pracy określonego rodzaju na podstawie stosunku pracy. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To … Dowiedz się więcej

Rodzaje marketingu w biznesie

Marketing to proces komunikowania się z potencjalnymi i obecnymi klientami w celu zwiększenia świadomości marki, generowania leadów i zwiększenia sprzedaży. Istnieje wiele różnych rodzajów marketingu, które można wykorzystać w biznesie. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking … Dowiedz się więcej

Biznesplan jako przepis na sukces

Biznesplan to dokument, który przedstawia plan działania dla firmy. Zawiera on informacje o tym, jak firma będzie działać, jakie są jej cele i jak zamierza je osiągnąć. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń … Dowiedz się więcej

Renaming. Kiedy warto zmienić nazwę swojej firmy?

Renaming, czyli zmiana nazwy firmy

Renaming, czyli zmiana nazwy firmy, to proces polegający na zastąpieniu dotychczasowej nazwy firmy nową. Może być to spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak: Zmiana nazwy firmy może przynieść wiele korzyści, takich jak: Z formalnego punktu widzenia, zmiana nazwy firmy wymaga dokonania odpowiednich zmian w rejestrze przedsiębiorców. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zmiana nazwy może być dokonana … Dowiedz się więcej

Czym jest danina solidarnościowa?

Danina solidarnościowa to dodatkowy podatek, który obowiązuje osoby fizyczne, których dochód przekracza 1 000 000 zł. Danina solidarnościowa wynosi 4% podstawy opodatkowania, która stanowi nadwyżkę dochodów ponad kwotę 1 000 000 zł. Kiedy się ją przekazuje? Daninę solidarnościową należy zapłacić w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym dochód przekroczył 1 … Dowiedz się więcej

Prokurent – jakie pełni funkcje?

Prokurent to osoba fizyczna, której przedsiębiorca udziela szczególnego pełnomocnictwa do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Funkcje prokurenta Obowiązki prokurenta Ustanowienie prokurenta Prokura może być ustanowiona przez przedsiębiorcę w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. W przypadku ustanowienia prokury w formie pisemnej, prokurent powinien być umocowany do dokonania czynności, … Dowiedz się więcej

Kim jest kontrahent i jak sprawdzić jego wiarygodność?

Kontrahent to podmiot, z którym przedsiębiorca zawiera umowę. Może to być inny przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wiarygodność kontrahenta to jego zdolność do wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy. Przedsiębiorca powinien sprawdzić wiarygodność kontrahenta, aby zminimalizować ryzyko związane z zawarciem umowy. Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta? Do … Dowiedz się więcej

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowa forma prawna przedsiębiorstwa wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2021 roku. PSA jest spółką kapitałową, której kapitał akcyjny wynosi co najmniej 1 zł. Charakterystyka prostej spółki akcyjnej Minimalny kapitał zakładowy PSA wynosi 1 zł. Jest to znacznie mniej, niż w przypadku innych spółek kapitałowych, takich jak spółka z ograniczoną … Dowiedz się więcej

Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez likwidacji to proces, w wyniku którego spółka zostaje wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, ale nie przeprowadza się jej likwidacji. Po co się to robi? Rozwiązanie spółki z o.o. bez likwidacji jest korzystne w następujących przypadkach: Jak to zrobić? Aby rozwiązać spółkę z o.o. bez likwidacji, wspólnicy muszą podjąć uchwałę … Dowiedz się więcej