Zwolnienie ze składek ZUS – czy to możliwe?

Kto może zostać zwolniony ze składek ZUS? Zwolnienie ze składek ZUS przysługuje następującym grupom osób: Kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS? Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin składania wniosku zależy od rodzaju zwolnienia. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zwolnienie ze składek ZUS? Do … Dowiedz się więcej

KPiR — kto ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

KPiR — kto ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów? Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to ewidencja przychodów i rozchodów przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, przedsiębiorstwa w spadku lub spółki partnerskiej. Obligacja prowadzenia KPiR wynika z art. 24a ust. 1 ustawy o … Dowiedz się więcej

Pasywa — czym są oraz ich rodzaje

Pasywa to źródła pochodzenia środków gospodarczych, czyli są to takie źródła finansowania, które wskazują na to kto wyposażył firmę w odpowiednie środki. Pasywa dzielimy przede wszystkim na kapitały własne firmy oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Kapitał własny to źródła pochodzenia środków gospodarczych, które należą do właściciela lub właścicieli firmy. Kapitał własny dzieli się na: … Dowiedz się więcej

Odsetki ustawowe – jak działają?

Odsetki ustawowe to odsetki, które są naliczane od zaległych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, pożyczki, faktury czy rachunki. Odsetki ustawowe są ustalane przez ustawodawcę i są niezależne od wysokości oprocentowania kredytu lub pożyczki. Jak działają odsetki ustawowe? Odsetki ustawowe są naliczane od dnia wymagalności zobowiązania do dnia jego spłaty. Termin wymagalności zobowiązania jest określony w … Dowiedz się więcej

Barter — czym jest, jak udokumentować transakcję?

Barter to forma wymiany towarów lub usług bez użycia pieniądza. W ramach barteru dwie strony wymieniają się dobrami lub usługami o równowartości. Zalety barteru Barter ma wiele zalet, takich jak: Wady barteru Barter ma również pewne wady, takie jak: Jak udokumentować transakcję barterową? Transakcja barterowa powinna być udokumentowana w formie pisemnej. Dokument powinien zawierać następujące … Dowiedz się więcej

Nota korygująca – czym jest, kto i kiedy może ją wystawić?

Nota korygująca to dokument księgowy, który służy do korygowania faktury VAT. Nota korygująca może być wystawiona zarówno przez sprzedawcę, jak i przez nabywcę towaru lub usługi. Kto może wystawić notę korygującą? Notę korygującą może wystawić wyłącznie podmiot, który wystawił fakturę VAT, którą ma zostać skorygowana. W przypadku faktury wystawionej przez sprzedawcę notę korygującą może wystawić … Dowiedz się więcej

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych to możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej wartości początkowej środka trwałego w miesiącu jego przyjęcia do używania. Warunki skorzystania z jednorazowej amortyzacji Jednorazową amortyzację można stosować w przypadku: Jak obliczyć jednorazową amortyzację? Jednorazową amortyzację oblicza się w następujący sposób: Przykład obliczenia jednorazowej amortyzacji Przedsiębiorca nabywa środek trwały o wartości początkowej … Dowiedz się więcej

Jak ewidencjonować sprzedaż przy zwolnieniu z kasy fiskalnej?

Przedsiębiorcy, którzy nie są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej, mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w inny sposób. Sposobów ewidencjonowania sprzedaży przy zwolnieniu z kasy fiskalnej jest kilka. Ewidencja sprzedaży na podstawie paragonów lub faktur Najprostszym sposobem ewidencjonowania sprzedaży przy zwolnieniu z kasy fiskalnej jest prowadzenie ewidencji na podstawie paragonów lub faktur. W tym przypadku przedsiębiorca powinien … Dowiedz się więcej

Czy faktura zwalnia z wystawienia paragonu?

Odpowiedź brzmi: nie. Faktura VAT jest dokumentem księgowym, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Paragon fiskalny jest natomiast dokumentem fiskalnym, który potwierdza sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z … Dowiedz się więcej

Czym jest pusta faktura ?

Pusta faktura to dokument księgowy, który nie odzwierciedla rzeczywistej transakcji gospodarczej. Jest to faktura, która została wystawiona, ale nie dokumentuje żadnej sprzedaży, zakupu lub usługi. Rodzaje pustych faktur Istnieją dwa rodzaje pustych faktur: Konsekwencje wystawiania pustych faktur Wystawianie pustych faktur jest nielegalne i grozi za to surowa odpowiedzialność. Jak rozpoznać pustą fakturę? Istnieje kilka sposobów … Dowiedz się więcej