Umowa o pracę a umowa zlecenie – poznaj różnice!

Umowa o pracę to stosunek prawny, który powstaje między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika w zamian za wykonywanie przez pracownika pracy określonego rodzaju na podstawie stosunku pracy. Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna, na podstawie której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła lub usługi, a zlecający zobowiązuje się do zapłaty … Dowiedz się więcej

Umowa o pracę – uregulowania prawne

Umowy o pracę są regulowane przez przepisy Kodeksu pracy. Kodeks pracy zawiera przepisy dotyczące zawierania umów o pracę, ich wykonywania, rozwiązywania i wygasania. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań … Dowiedz się więcej

Wypowiedzenie umowy o pracę – zasady

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy o pracę, które powoduje rozwiązanie stosunku pracy po upływie określonego okresu wypowiedzenia. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji … Dowiedz się więcej

Urlop od pracy – kiedy możesz sobie na niego pozwolić?

W Polsce wyróżnia się następujące rodzaje urlopów w pracy: Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą. Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy jest najpopularniejszym … Dowiedz się więcej

Na czym polega umowa b2b?

Umowa B2B to umowa cywilnoprawna, na podstawie której jedna strona zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła lub usługi, a druga strona zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Stronami umowy B2B są przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie … Dowiedz się więcej

Urlop okolicznościowy – jakich sytuacji dotyczy?

Urlop okolicznościowy to bezpłatny urlop, który przysługuje pracownikowi z okazji ważnych wydarzeń osobistych, takich jak ślub, narodziny dziecka, śmierć bliskiej osoby. Urlop okolicznościowy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy przepracowali u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy. Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w … Dowiedz się więcej

Renaming. Kiedy warto zmienić nazwę swojej firmy?

Renaming, czyli zmiana nazwy firmy

Renaming, czyli zmiana nazwy firmy, to proces polegający na zastąpieniu dotychczasowej nazwy firmy nową. Może być to spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak: Zmiana nazwy firmy może przynieść wiele korzyści, takich jak: Z formalnego punktu widzenia, zmiana nazwy firmy wymaga dokonania odpowiednich zmian w rejestrze przedsiębiorców. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zmiana nazwy może być dokonana … Dowiedz się więcej

Umowa o pracę a umowa o dzieło – porównanie

Umowa o pracę i umowa o dzieło to dwa podstawowe rodzaje umów, które regulują stosunki pracy w Polsce. Obie umowy mają na celu uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron, ale różnią się od siebie pod wieloma względami. Umowa o pracę Umowa o pracę jest umową cywilnoprawną, która określa warunki zatrudnienia pracownika u pracodawcy. Pracownik zobowiązuje … Dowiedz się więcej

Jakie zadania pełni zarządca sukcysyjny

poświadczenie własnoręczności podpisu

Zarządca sukcesyjny to osoba fizyczna lub prawna, która zostaje powołana przez przedsiębiorcę do prowadzenia jego przedsiębiorstwa w spadku w przypadku jego śmierci. Zarządca sukcesyjny ma za zadanie zapewnić płynność działania przedsiębiorstwa do czasu zakończenia formalności spadkowych. Zarządca sukcesyjny pełni następujące funkcje: Zarządcę sukcesyjnego powołuje przedsiębiorca w umowie o zarząd sukcesyjny lub w testamencie. Umowa o … Dowiedz się więcej

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie? Co mi się należy i kiedy?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa rodzaje świadczeń pieniężnych, które mogą być przyznane w przypadku wyrządzenia szkody. Odszkodowanie ma na celu naprawienie szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej. Odszkodowanie Odszkodowanie to świadczenie pieniężne, które ma na celu naprawienie szkody majątkowej. Szkoda majątkowa to uszczerbek w majątku poszkodowanego, który można wyrazić w pieniądzach. … Dowiedz się więcej