Czym jest umowa śmieciowa?

Umowa śmieciowa to potoczne określenie umowy cywilnoprawnej, która jest zawierana między pracodawcą a pracownikiem mimo występowania stosunku pracy wymagającego zawarcia umowy o pracę. Tzw. śmieciówki są stosowane przez pracodawców zazwyczaj w celu ominięcia przepisów prawa pracy i obniżenia kosztów zatrudnienia. Dlaczego nazywa się ją śmieciową? Umowa śmieciowa nazywana jest tak, ponieważ charakteryzuje się brakiem lub … Dowiedz się więcej

Aport przedsiębiorstwa. Poznaj zasady

Aport przedsiębiorstwa to wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego, który stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa to wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników majątkowych, przeznaczony do wspólnego wykonywania działalności gospodarczej. Jak się to robi? Aport przedsiębiorstwa może być dokonany przez wspólnika spółki lub osobę trzecią. W przypadku wniesienia aportu przez wspólnika, konieczna jest zmiana umowy … Dowiedz się więcej

Cyberbezpieczeństwo – przed jakimi zagrożeniami chroni?

Cyberbezpieczeństwo to zbiór działań, które mają na celu ochronę systemów informatycznych, urządzeń, programów i danych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Zagrożenia cybernetyczne Cyberbezpieczeństwo chroni przed różnymi zagrożeniami cybernetycznymi, takimi jak: Uregulowanie prawne W Polsce cyberbezpieczeństwo jest uregulowane prawnie w następujących aktach prawnych: Czy mamy się czego obawiać? Cyberzagrożenia są realnym zagrożeniem dla każdego … Dowiedz się więcej

Wypowiedzenie umowy o pracę niezgodne z prawem

Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę to wypowiedzenie, które zostało dokonane z naruszeniem przepisów prawa pracy. Może to dotyczyć zarówno formalnych, jak i merytorycznych aspektów wypowiedzenia. Kiedy wypowiedzenie jest niezgodne z prawem? Wypowiedzenie może być niezgodne z prawem z następujących powodów: Co robić w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia? W przypadku niezgodnego z prawem … Dowiedz się więcej

Pracowniku młodociany! Poznaj swoje prawa

Kim jest pracownik młodociany? Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Pracownik młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jeżeli: W jaki sposób może pracować pracownik młodociany? Pracownik młodociany może być zatrudniony tylko przy lekkich pracach, które nie zagrażają jego zdrowiu i rozwojowi psychofizycznemu. Pracodawca jest zobowiązany … Dowiedz się więcej

Dbaj o swoje prawa autorskie w sieci!

Prawa autorskie to prawa osobiste i majątkowe przysługujące twórcy utworu. Prawa osobiste obejmują prawo do autorstwa, do oznaczenia utworu, do nienaruszalności treści i formy utworu, a także do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Prawa majątkowe obejmują prawo do korzystania z utworu i do rozporządzania nim. Jak chronić prawa autorskie w internecie? W internecie prawa … Dowiedz się więcej

Znak towarowy – po co go zastrzegać?

Znak towarowy to oznaczenie, które pozwala odróżnić towary lub usługi jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Może to być słowo, cyfra, litery, kształt, kolor, dźwięk, zapach lub kombinacja tych elementów. Jak zastrzec swój znak towarowy? Znak towarowy można zastrzec w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu należy złożyć wniosek o rejestrację znaku … Dowiedz się więcej

Przekształcenie spółki – zapoznaj się z procesem

Przekształcenie spółki to proces, w którym jedna spółka zostaje przekształcona w inną spółkę. Przekształcenie może dotyczyć zarówno spółek kapitałowych, jak i osobowych. Po co przekształca się spółkę? Przekształcenie spółki może być przeprowadzone z różnych powodów, w tym: Jak przekształcić spółkę? Proces przekształcenia spółki jest regulowany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie wymaga podjęcia szeregu czynności, … Dowiedz się więcej

Najem okazjonalny jako sposób na zabezpieczenie

Najem okazjonalny to rodzaj umowy najmu, który został wprowadzony w Polsce w 2013 roku. Umowa ta ma na celu ochronę wynajmującego przed nieuczciwymi najemcami, którzy mogą nie wyprowadzić się z mieszkania po zakończeniu umowy najmu. Formalności związane z najmem okazjonalnym Najem okazjonalny wymaga zawarcia umowy najmu w formie aktu notarialnego. W umowie tej należy zawrzeć … Dowiedz się więcej

Umowa o darowiznę – najważniejsze informacje

Umowa o darowiznę to umowa, na podstawie której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Kiedy sporządza się umowę o darowiznę? Umowę o darowiznę sporządza się w przypadku, gdy darczyńca chce przekazać obdarowanemu określoną rzecz lub prawo bez żądania wynagrodzenia. Umowa o darowiznę może być sporządzona w formie pisemnej lub … Dowiedz się więcej